Apie konferenciją

Tarptautinė konferencija

„E. švietimas: mokslas, studijos ir verslas“

 vyko 2010 m. lapkričio 24-25 d. Vilniuje.

Konferencijos tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą bei mokslinius ryšius.

Sukviesti mokslininkai, studijų ekspertai, valstybės ir švietimo institucijų, verslo įmonių atstovai bendrai mokslinei diskusijai apie verslo ir mokslo bendradarbiavimo naudą bei galimybes, naujus e. švietimo pokyčius, vykstančius švietimo, studijų ir verslo sektoriuose.
Šiuolaikiniame globaliame, įvairiapusiais ryšiais susietame pasaulyje problema tampa nebe žinių arba informacijos gavimas (kūrimas), bet kuo efektyvesnis ir prasmingesnis jų panaudojimas didinant visuomenės gerovę ir šalies konkurencingumą.

Mokslininkai vis dažniau tampa verslininkų partneriais. Ypač krizės ir globalios konkurencijos laikais iš mokslo laukiama ne tik straipsnių, bet ir atsiperkančių idėjų, technologinių problemų sprendimo. Mokslininkų darbai turi kurti inovacijas, padėti įmonėms padidinti pelną, aprūpinti naujomis technologijomis.

Bendroje mokslinėje diskusijoje apie verslo ir mokslo bendradarbiavimo naudą bei galimybes, švietimo, studijų ir verslo sektoriuose vykstančius e. švietimo pokyčius dalyvavo mokslininkai, studijų ekspertai, valstybės ir švietimo institucijų, verslo įmonių atstovai, virtualioje erdvėje galėjo diskutuoti ir dalyvauti tiesioginėje transliacijoje dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Olandijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Turkijos, Portugalijos, Belgijos, Vengrijos, Kipro ir Čekijos Respublikos.

Nuotraukos iš konferencijos

Kvietimas į konferenciją

Konferenciją organizavo Kauno technologijos universitetas

Konferencijos rėmėjai:
Programa "Lietuvos virtualus universitetas 2007-2012 m."
Lietuvos mokslo taryba