2023 m. balandžio 27 d. vyko nuotolinis renginys „(Ne)Išnaudotos MOODLE aplinkos galimybės. Aukštųjų mokyklų dėstytojų pasidalijimas gerąja patirtimi“

2023 m. balandžio 27 d. vyko nuotolinis renginys „(Ne)Išnaudotos MOODLE aplinkos galimybės. Aukštųjų mokyklų dėstytojų pasidalijimas gerąja patirtimi“

Lietuvoje vargiai rastume aukštojo mokslo instituciją, neturinčią virtualiosios mokymo(si) aplinkos MOODLE. MOODLE – viena populiariausių virtualiųjų aplinkų, šiuo metu naudojama 241 pasaulio valstybėje. Jos ypatingą naudą pajutome pandemijos laikotarpiu, tačiau ir dabar platforma tarnauja įvairiems studijų tikslams. Tik ar išnaudojame jos galimybes? Apie MOODLE galimybes nuotoliniame konsorciumo renginyje savo patirtimi pasidalijo net šešių skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai.  Renginys sulaukė virš 400 dalyvių, tad tikimės, kad pasidalijimas buvo naudingas ir padėjo atrasti MOODLE iš naujo.

Renginio pranešimai:

Prof. dr. Sigita Rackevičienė „Terminų žodynai MOODLE aplinkoje: paskirtis, sudarymas ir panaudojimo galimybės“ (Mykolo Romerio universitetas)

Dr. Jurgita Žižienė „Daugialypės terpės kūrimas MOODLE aplinkoje nuosekliai pateikiant mokomąją medžiagą ir užduotis“ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Doc. dr. Gediminas Mamkus „MOODLE aplinkos testų taikymas sporto studijose“ (Lietuvos Sporto universitetas)

Prof. dr. Tomas Blažauskas „Edukacinių programų integravimas į mokymosi aplinkas naudojant „Scorm“ paketus“ (Kauno technologijos universitetas)

Doc. dr. Renata Kondratavičienė „Žaidybinių elementų naudojimas MOODLE aplinkoje rengiant pradinio ugdymo pedagogus“ (Vilniaus kolegija)

Doc. dr. Paulius Vasilavičius „Interaktyvaus įrankio H5P veiklos profesinės sveikatos studijose“ (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

Renginį moderavo dr. Gražina Droessiger (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Kitos naujienos