Kaip tapti konsorciumo nariu

LieDM konsorciumas siūlo dviejų tipų – nario arba asocijuoto nario – narystę.

Konsorciumo nariais gali tapti aukštosios mokyklos (universitetai, kolegijos) ir mokslinių tyrimų institutai. 

Asocijuotais konsorciumo nariais gali tapti ir kitos su švietimo veikla susijusios institucijos (pvz., bendrojo ugdymo, profesinės mokyklos ir kt.)

Tiek nariai, tiek asocijuoti nariai gali naudotis konsorciumo teikiamomis paslaugomis, tačiau asocijuoti nariai nedalyvauja konsorciumo valdyme. Konsorciumo valdymo organai yra Visuotinis narių susirinkimas ir Valdyba.

Prašymas tapti konsorciumo nariu (atsisiųsti prašymo formą) arba asocijuotu nariu (atsisiųsti prašymo formą), adresuotas LieDM konsorciumo Valdybos pirmininkui ir pasirašytas institucijos vadovo, elektroniniu paštu siunčiamas adresu elena.vainikeviciene@lka.lt

Konsorciumo narių prašymai teikiami svarstyti Visuotiniame narių susirinkime, o asocijuotų narių –  Valdybos posėdyje.

Nauji konsorciumo nariai laikomi priimtais, kai teigiamą sprendimą priima Visuotinis narių susirinkimas, o prašymą pateikusi institucija į konsorciumo atsiskaitomąją sąskaitą sumoka stojimo mokestį. 

Nauji asocijuoti nariai laikomi priimtais, kai teigiamą sprendimą priima Valdyba, o prašymą pateikusi institucija į konsorciumo atsiskaitomąją sąskaitą sumoka administracinį mokestį.

Metiniai nario mokesčiai apskaičiuojami pagal jungtinėje LieDM konsorciumo sutartyje numatytas sąlygas ir tvirtinami Visuotiniame narių susirinkime.

Dėl detalesnės informacijos prašytume kreiptis: elena.vainikeviciene@lka.lt