DUK

Kas gali tapti LieDM konsorciumo nariu?

Konsorciumo narius gali būti Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijos

Kas yra Asocijuotas LieDM konsorciumo narys?

Asocijuotais konsorciumo nariais gali būti mokslo ir studijų institucijos ir kiti su švietimo veikla susiję subjektai, kurie nedalyvauja Konsorciumo valdyme

Kaip tapti LieDM konsorciumo nariu?

Nauji Konsorciumo nariai priimami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu gavus kandidato, norinčio tapti Konsorciumo nariu, prašymą (nuoroda į prašymo formą).