Apie MOODLE

MOODLE (angl.  Modular Object Orientiered Dynamic Learning Environment) – tai lanksti atvirojo kodo mokymosi valdymo sistema, dar žinoma kaip virtualioji mokymosi aplinka (trumpiau VMA MOODLE) turinti  mokymosi medžiagos projektavimo įrankius, interaktyviosios sąveikos priemones; (a)sinchroninio bendravimo ir bendradarbiavimo priemones bei turinio, naudotojų ir aplinkos administravimo įrankius. Šiuo metu VMA MOODLE yra viena populiariausių mokymosi aplinkų. Ja naudojasi daugiau nei 240 šalių ir daugiau nei 310 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Lietuvoje registruota daugiau kaip 350 MOODLE svetainės (https://stats.moodle.org duomenimis įtrauktos tik tos svetainės, kurios yra publikuojamas viešai).

MOODLE pirmą kartą išvystyta 2001 m. Martin Dougiamo, remiantis idėja suteikti mokytojams ir dėstytojams pakankamai paprastus ir nesudėtingai valdomus įrankius, leidžiančius realizuoti, valdyti bei sekti mokymosi pažangą veiklų, kurios įtrauktų besimokančiuosius į aktyvų mokymąsi bendradarbiaujant ir bendraujant. MOODLE yra palaikoma sertifikuotų MOODLE partnerių visame pasaulyje. Norėdami sužinoti daugiau apie MOODLE, apsilankykite oficialioje MOODLE svetainėje moodle.org.

MOODLE platformos privalumai
 • Įvairiapusiškai administruojama.

 • Visiškai pritaikoma pagal kiekvienos institucijos ar mokymosi proceso dalyvių poreikius.

 • Leidžianti kurti kursus su įvairialype mokymosi medžiaga.

 • Įgalinanti besimokančiųjų bendravimą ir bendradarbiavimą, žinių patikrą.

 • Turinti užduočių pateikimo ir vertinimo įrankius.

 • Turinti mokymosi progreso sekimo bei pasiekimų analizės įrankius.

 • Mokymosi medžiagos pateikimas skirtingais formatais.

 • Interaktyvaus turinio kūrimas ir pateikimas.

 • Turinio valdymo įrankiai.

 • Nuolat plėtojamas funkcionalumas.

 • Nuolatinis atnaujinimas (versijos kinta 2 kartus metuose).


LieDM konsorciumo nariams siūlome


LieDM techninio centro specialistai teikia šias virtualiosios mokymosi aplinkos MOODLE diegimo bei palaikymo paslaugas:

 • analizuoja institucijos taikomus arba planuojamus taikyti virtualaus, nuotolinio, hibridinio mokymo metodus

 • nustato poreikį e. mokymosi technologijoms bei rekomenduoja tinkamiausius e. mokymosi įrankius bei jų panaudojimo modelius

 • nustato planuojamos diegti virtualiosios mokymosi aplinkos techninius bei konfigūravimo parametrus

 • parengia institucijos informacinių sistemų integracijų su diegiama virtualiąja mokymosi aplinka sprendimų projektus bei konsultuoja institucijos specialistus jų realizavimo eigoje

 • atsižvelgiant į numatomą virtualiosios aplinkos naudojimo intensyvumą, mokomosios medžiagos bei besimokančiųjų įkeliamų darbų kiekį, kuria ir diegia atitinkamų techninių parametrų virtualius dedikuotus serverius

 • institucijos MOODLE aplinkai suteikia LieDM adresą (pvz. institucija.vma.liedm.lt) arba priskiria institucijos turimą interneto adresą  (pvz. moodle.institucija.lt)

 • siekiant pilnai įgalinti visą virtualiosios mokymosi aplinkos MOODLE funkcionalumą virtualiuose serveriuose įdiegia specialiai Moodle priderintą LINUX operacinę sistema bei kitus būtinus ar rekomenduotinus programinės įrangos komponentus

 • siekiant užtikrinti sklandų virtualiųjų mokymosi aplinkų darbą Moodle sistemą aptarnaujančiuose serveriuose diegiamos papildomos, LieDM techninio centro specialistų sukurtos, valdymo bei stebėjimo priemones

 • MOODLE sistemą aptarnaujančiuose serveriuose nuolat diegia programinės įrangos bei saugumo atnaujinimus, kuria serverių atsargines kopijas

 • atlieka aplinkos individualizavimo, grafinio apipavidalinimo darbus, priderina dizaino temą prie įmonės firminio stiliaus

 • plečia MOODLE funkcionalumą pagal individualizuotus poreikius – kuria bei diegia trečiųjų šalių papildinius, ataskaitų modulius, konfigūruoja bei priderina MOODLE aplinką prie įstaigos studijų procesų

 • diegia bei su virtualiąja mokymosi aplinka integruoja vaizdo konferencijų, tiesioginių vaizdo paskaitų transliavimo įrankius,

 • konfigūruoja ir diegia statistinės analizės, mokymosi progreso stebėsenos įrankius

 • susieja MOODLE naudotojus su įstaigos studentų ar personalo duomenų bazėmis

 • įgalina vartotojų kūrimą bei autentifikavimą MOODLE iš įvairių išorinių šaltinių

 • nuolat atlieka lietuvių kalbos paketo aktualizavimą – LieDM konsorciumo nariai sudarė daugiau 90% dabartinio MOODLE lietuvių kalbos paketo ir toliau verčia naujus MOODLE tekstus

 • kuria, diegia ir palaiko mokymo valdymo sistemas, atitinkančias unikalius institucijos poreikius

 • teikia pagalbą, konsultacijas ir mokymus MOODLE administratoriams ir mokymosi turinio kūrėjams

Norite tapti LieDM konsorciumo nariu?

susisiekite su mūsų komanda