2023 m. gegužės 22 d., įvyko pirmasis LieDM konsorciumo MOODLE vertimų darbo grupės susirinkimas

LieDM konsorciumas teikia įvairias paslaugas, kurių viena yra virtualiosios mokymo(si) aplinkos MOODLE sistemos vartotojui skirtos informacijos (funkcijos, navigacija ir t.t.) vertimas iš anglų kalbos į lietuvių. Ši paslauga yra skirta Lietuvos universitetams, kolegijoms ir kitoms švietimo institucijoms, norinčioms naudoti MOODLE platformą mokymo procese. Vartotojai, ypač pradedantys, naudodamiesi aplinka gimtąja lietuvių kalba neretai kur kas greičiau išmoksta taikyti įrankius, suprasti jų panašumus ir skirtumus, taigi efektyviai naudotis aplinkos teikiamais privalumais. LieDM konsorciumas siekia užtikrinti, kad ši vertimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų aukštus kalbos ir techninius, švietimo srityje svarbius standartus.
2023 m. gegužės 22 d., įvyko pirmasis LieDM konsorciumo MOODLE vertimų darbo grupės susirinkimas. Šią darbo grupę sudaro įvairių universitetų, kolegijų ir verslo atstovai, kurie bendrai spręs klausimus, susijusius su ginčytinais vertimais MOODLE platformoje. Šios darbo grupės tikslas yra užtikrinti aukštos kokybės vertimus, kurie atitiktų LieDM konsorciumo narių poreikius bei standartus. Pirmoji susirinkimo diena buvo skirta sudaryti darbo grupės veiklos planą, aptarti aktualius vertimo procesui klausimus bei pradėti bendradarbiauti siekiant sukurti efektyvų ir efektyvų MOODLE vertimo procesą.

Kitos naujienos